Pokud i vy patříte mezi ty, kteří získávají elektřinu z obnovitelných zdrojů, patříte mezi ty šťastnější. Není žádným tajemstvím, že v současnosti se takové využívání zdrojů vyplatí. A to hned z více stran. Pokud k vaší činnosti používáte fotovoltaickou elektrárnu, přebytek elektřiny může být dále distribuován přes prodej elektřiny do sítě. Taková činnost s sebou přináší několik výhod a určitě se i vy budete těšit z toho, pokud se vám podaří získat dodatečné finanční prostředky!

Jak to funguje v praxi?

Prodej elektřiny do sítě za výhodných podmínek
Postup při prodeji elektřiny do sítě

Pokud patříte i vy mezi ty domácnosti, které elektřinu získávají prostřednictvím fotovoltaické elektrárny, určitě se i vám stalo to, že se ve vaší domácnosti vyrobilo elektřiny víc, než jste vlastně byli schopni spotřebovat. A pokud se vám takto podařilo elektřinu vyrobit a víte, že nebudete schopni ji spotřebovat, proč ji tedy neprodat dál do sítě? Dnes již na trhu působí mnoho subjektů, které se zabývají prodejem a koupí elektřiny do veřejné sítě. Tržní cena je to, co udává cenu takto získané elektřiny. Pokud jste se i vy ztotožnili s tím, že je pro vás odprodej elektřiny do sítě tím správným řešením, doporučujeme vám předem udělat si průzkum na trhu a vybrat si ten subjekt, který vám poskytne ty nejlepší podmínky. Pokud jste si doposud mysleli, že odprodej je jednoduchá záležitost a může tak učinit každý, kdo má nadbytek elektřiny, bohužel, musíme vás vyvést z omylu. V praxi to funguje tak, že před samotnou realizací odprodeje musí být uzavřena smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. Na jedné straně vystupuje prodávající, na druhé straně zase kupující, který má o elektrickou energii zájem. Možností, za jakou cenu nakonec elektřinu odkoupí nebo prodají, je mnoho. Častokrát záleží na vzájemné dohodě. Domácnost však elektrickou energii ve většině případů odprodává za pevnou cenu. Pokud se i vám jeví prodej elektřiny do sítě jako řešení, které je pro vás správné, doporučujeme vám předem zaměřit se na to, co vám vlastně konkrétní odkupující na trhu nabízejí. Výkup elektřiny z fotovoltaiky představuje jednoduchou činnost, díky které se vám podaří získat dodatečné finanční prostředky. Průzkum kupujících na trhu je tedy opravdu na místě. Pokud i vás zajímá to, jak fungují obnovitelné zdroje elektřiny a chcete se také dočíst více o tom, proč se prodej elektřiny do sítě vyplatí, doporučujeme vám navštívit stránku https://www.rightpower.cz/