Všude kolem nás se skloňuje slovo životní prostředí. Není se čemu divit – dochází k jeho enormnímu znečišťování. Existují však zařízení, patenty a vozidla, která životnímu prostředí ve srovnání s klasickými prospívají mnohem více. Do kategorie prospěšných a takových, které se snaží bojovat se znečištěním životního prostředí patří i hybridní motor. Věděli jste, že součástí hybridních motorů jsou i elektromotory? Víte však, v čem spočívá podstata hybridních motorů a jaké jsou jejich největší výhody?

Výhody hybridních motorů v porovnání s těmi klasickými

Elektromotory v nejvyšší kvalitě
Využití a životnost elektromotorů

V první řadě je třeba vysvětlit, co to vlastní hybridní pohon je. Vyznačuje se speciální kombinací zážehového motoru s elektromotorem. Pokud se spojí sériový a paralelní hybrid, vznikne kombinovaný hybrid. Ten je však v porovnání s klasickým finančně dražší a současně i značně komplikovaný. Hybridní motor se skládá ze tří základních částí, a to ze spalovacího motoru, motoru a motor-generátoru. Mezi základní výhody hybridních motorů patří to, že umožňuje využívat různé jízdní režimy. Charakteristickou je například jízda jen na elektromotor. Podstatný rozdíl mezi klasickým motorem a tím hybridním spočívá v tom, že že hybridní motor umožňuje snížení emisí, které při spalování motoru unikají do ovzduší. Právě díky spalovacím motorem dochází k nadměrnému znečišťování životního prostředí. V spalovacím motoru probíhá proces, při kterém se tvoří vysoký tlak a teploty při spalování paliva, z toho důvodu jsou tvořeny a do ovzduší odváděny nadměrné spaliny. V případě hybridního motoru se nic takové neděje. Kromě toho jsou takové vozidla i pohodlnější.  Na co je však třeba se připravit je to, že jsou v porovnání s klasickými automobily o něco finančně nákladnější. Je to způsobeno jednak tím, že celková konstrukce je o srovnání složitější, ale i jejich ekologičností. A co je ekologické je většinou ve fázi pořízení finančně náročnější, náklady se však vrátí už za pár let. Je třeba tedy uvažovat v dlouhodobém časovém horizontu.

Elektromotor – část hybridu, bez které by nefungoval

Na to, aby hybrid fungoval tak, jak má, musí mít k dispozici kvalitní elektromotor. A o tom, že je poměrně náročné kvalitní elektromotor na trhu najít asi netřeba mnoho psát. I když najdeme na trhu i také, jejichž cena je nižší, ne vždy budou zrovna nejkvalitnější. Ak i vy chcete kvalitní elektromotor, který bude pracovat spolehlivě a bezpečně, navštivte https://www.elektro-motor.cz/,  kde najdete jejich bohatou nabídku.