Byt úspešným v oblasti podnikania a generovať pri tom zisky nie je až taká jednoduchá záležitosť, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Viacerí z nás sa domnievajú, že je to činnosť, ktorá nemusí byť vykonávaná sústavne, strategicky plánovaná a spoločnosť jej nemusí venovať až takú veľkú pozornosť. Opak je však pravdou. Svoje o tom vie aj Juraj Kadlec, ktorý sa už niekoľko rokov venuje marketingu. K marketingu sa dostal úplnou náhodou. V minulosti vlastnil tenisovú školu, ktorú musel vlastnoručne spropagovať aby prilákal zákazníkov. Svet marketingu sa mu zapáčil natoľko, že sa rozhodol v štúdiu marketingu pokračovať aj na vysokej škole. Najviac ho zaujala oblasť digitálneho marketingu, v ktorej sa  v súčasnosti špecializuje a dá sa povedať že je v nej odborníkom.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt marketing

Oblasť digitálneho marketingu má široký záber. Digitálny marketing možno definovať ako tú oblasť marketingu, ktorá pri svojej činnosti využíva internet a telekomunikačné zariadenia. Nástroje a stratégie sú vytvárané tak, aby informácie mohli byť šírené pomocou tzv. „nových zariadení“, kam spadá internet, digitálne a komunikačné zariadenia. Táto oblasť má veľkú perspektívu vzhľadom na to, že už málokto z ľudskej populácie si dokáže svoju existenciu predstaviť bez pripojenia na internet alebo použitia mobilného zariadenia. Digitálny marketing je najčastejšie šírený vo forme webových stránok, mobilných aplikácii alebo digitálnych marketingových stratégii.

Používanie digitálneho marketingu má pre spoločnosť viacero výhod. Za najväčšiu možno považovať to, že pomocou digitálneho marketingu už aj malé spoločnosti môžu konkurovať veľkým gigantom. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt marketingUž takmer každý z nás je unavený z klasickej reklamy. Viacerí na digitálnom marketingu oceňujú to, že je oveľa menej rušivý v porovnaní s klasickými nástrojmi reklamy. Užívatelia mobilných aplikácii či internetu sú priamo zapojení do jeho procesu vďaka hodnoteniu na internetových stránkach či rozličným zdieľaniam na sociálnych sieťach. Oproti klasickej reklame to umožňuje jednoduchšie získanie spätnej väzby (tzv. „feedback-u) od konečného používateľa, vďaka čomu sa zvolenej digitálnej stratégii dokáže firma prispôsobiť oveľa rýchlejšie. Často krát býva výsledkom aj to, že firma dokáže odvrátiť nepriaznivé situácie, ak bola digitálna stratégia nastavená nesprávne. Digitálne stratégie umožňujú spoločnostiam prispôsobovať sa vzniknutým situáciam na trhu oveľa efektívnejšie a v kratšom časovom období, čo má za následok šetrenie času a vynaložených prostriedkov danej spoločnosti.

Digitálny marketing je tou časťou komplexného marketingu, ktorá má perspektívu. Pomocou správne nastavenej digitálnej stratégii v danej spoločnosti môže byť podporený predaj a stratégia môže priniesť oveľa väčšiu ziskovosť. Digitálnym marketingom sa už zaoberajú nielen špecializované spoločnosti, ale aj jednotlivci.